Dužica za bačve

Izrada bačvi

Početak izrade bačava događa se na terenu, a ogleda se u tome da se selekcionira sirovina i to Hrast kitnjak (Quercus petraea), nadmorska visina iznad 400 m, Tlo mora biti skeletno (kamenito), vrlo je bitan vizuelni pregled stabla-trupca. Nakon zadovoljavanja ovih uvijeta trupci se režu na traženu dimenziju a zatim se po tradicionalnoj metodi cijepaju na dužice, koje ako zadovoljavaju visoke standarde kvalitete, idu na prirodno prošusivanje pod atmosferskim prilikama na najmanje jednu godinu.