Bačve

Proizvodnja buradi volumena 3-100 litara.

Osušene dužice se upućuju u bačvariju sa iskustvom od preko 50 godina izrade bačava. Završno testiranje: Sve bačve se testiraju na način da se tlače sa 0,2 bara u toku 24 sata. Samo ovake pripremljene bačve koje prolaze rigorozne mjere selekcije po pojedinim dijelovima procesa mogu se naći u podrumima.

Tipovi bačava:

Bačve su volumena 225 + 1% Lit. A u našoj ponudi su četri tipa od LT (mininmalno paljenje), MT (srednje paljenje), MT + srednje više paljenje do HAT (jako paljenje). Paljenje ovisi od želji kupca i karakteristikama pojedinih vina, te koje efekte se žele postići.

Tu sum nam povratne informacije jako bitne u postizanju zajedničkog cilja željenih karakteristika vina na zadovoljstvo
ljudi koji će uživati u vrhunskoj kapljici.