O nama

HRAST, BAČVE i Namještaj od hrastovih dužica 

Hrast kitnjak (Quercus petraea) crveni hrast je bjelogorično drvo iz roda hrasta koje raste na brežuljkastim i brdskim područjima, doseže visinu do 40 metara, a može doseći prsni promjer 1-3 metara. Isto tako može doživjeti čak i do 1000 godina starosti.

Drvo hrasta je vrlo visoke kvalitete te se najčešće upotrebljava za proizvodnju duga za bačve. Mi nabavljamo hrast sa područja pod jakim utjecajem Metiteranske klime te smatramo da su naše bačve idealne za oplemenjivanje vina iz Metiteranske i Submediteranskih područja. Sljubljivanje vina sa takvim hrastom smatramo komponentama koje će dodati još jednu kvalitetu Vašem vinu.